Konferencja „MARG” – Wisła 15-17.06.2016 r.Cert Info

Uprzejmie informujemy, że wspólnie z:

• Katedrą Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie,
• Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.,
• „Klub Paragraf 34” Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Technicznego w Katowicach,
• Wydziałem Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej,
organizujemy III Międzynarodową Konferencję na temat:

„Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”

Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2016 r. w Hotelu STOK, 43 – 460 Wisła, ul. Jawornik 52A.

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć naukowo – technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych, maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, maszyn i urządzeń transportowych oraz do przeróbki mechanicznej kopalin, automatyzacji i robotyzacji, a także elektrotechniki górniczej. W każdym tym zagadnieniu uwzględniony będzie aspekt bezpieczeństwa wraz z zastosowaną technologią i efektywnością eksploatacji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. pod numerami tel.: (32) 32-42-262, 32-42-263, 501-331-814.

Jako współorganizatorzy MARG 2016, zachęcamy do uczestnictwa w konferencji, jak również do zgłaszania referatów i ich wygłoszenia, a także wystawienia oferty firmy na konferencji.

Więcej informacji: Konferencja MARG 2016 >>

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

 

Data opublikowania: 2016-03-30
zaufali nam