Konferencja MARG 21-23 czerwca 2017Cert Info

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień oraz zaprezentowania oferty firmy w trakcie najbliższej edycji Międzynarodowej Konferencji MARG 2017.

 

Zapraszamy w imieniu organizatorów, którymi jako firma Cert Partner jesteśmy wspólnie z:

 • Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
 • Politechniką Wrocławską oraz
 • „Klubem Paragraf 34” Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Technicznego

 

Tematyka konferencji:

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Automatyka, robotyka i informatyka
 • Górnictwo podziemne i odkrywkowe
 • Bezpieczeństwo w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Elektrotechnika i elektroenergetyka
 • Transport poziomy i pionowy
 • Przeróbka mechaniczna kopalin

 

Szczegółowe informacje o konferencji, terminy zgłaszania wystąpień oraz relacje z ubiegłorocznej edycji zamieściliśmy w Biuletynie Informacyjnym Konferencji >> Biuletyn_Konf_MARG_2017

Karta zgłoszenia >> Karta_Zgloszenia_MARG_2017

Data opublikowania: 2017-02-27
zaufali nam