Kolejne przedłużenie okresu przejściowego dla znaku UKCACert Info

 

Dnia 14 listopada na stronach internetowych rządu brytyjskiego pojawiła się informacja, że Rząd Wielkiej Brytanii przedłuża termin wdrożenia znaku UKCA (jego odpowiednik dla Irlandii Północnej, to UKNI). Zgodnie z informacją, do końca 2024 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, w trakcie którego oznakowanie CE będzie nadal uznawane na terenie Wielkiej Brytanii. Ponadto Rząd Wielkiej Brytanii, aby obniżyć koszty etykietowania, umożliwi firmom umieszczanie znaku UKCA oraz informacji o importerze produktów z krajów EOG na etykiecie do końca 2027 roku. Rząd argumentuje przedłużenie terminu trudnymi warunkami gospodarczymi i dodatkowymi obciążeniami dla biznesu.
CE-UKCA okres przejściowy

Wcześniejsze zmiany

To nie pierwsza zmiana terminu wprowadzenia znaku UKCA. Pierwotnie miał on w pełni funkcjonować od 1 stycznia 2022 r. Jednak, w trakcie 2021 r., sektor usług inżynieryjnych wezwał rząd brytyjski do uznawania oznakowania CE do końca 2022 r. Do apelu przyłączyły się inne podmioty z branży budowlanej i usługowej. W uzasadnieniu powołano się m.in. na:

  • brak wystarczającej liczby zatwierdzonych jednostek badawczych,
  • wyzwania związane z Covid-19,
  • konieczność ponownego testowania niektórych kategorii produktów.

Dzięki lobbingowi grup branżowych, 24 sierpnia 2021 r., Rząd Wielkiej Brytanii przedłużył okres przejściowy do końca 2022 r.

Czy to już ostatnia zmiana harmonogramu? – czas pokaże.

Data opublikowania: 2022-12-21
zaufali nam