Informacja o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczejCert Info

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 lutego 2022 r. został zakończony, wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, proces przekształcenia Spółki Cert Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu w spółkę Cert Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, na podstawie art. 551 – 570 w zw. z art. 571 – 574 Kodeksu spółek handlowych. Informujemy, iż wskutek przekształcenia, w dniu 16 lutego 2022 r. zmianie uległa forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej. Inne dane Spółki tj. nr REGON, NIP, adres siedziby, numery kont bankowych pozostają bez zmian.

Ponadto informujemy, iż zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Wskutek przekształcenia Spółce Cert Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych Spółki:

Pełna nazwa: Cert Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: Cert Partner sp. z o.o.
Adres Spółki: ul. Katowicka 13/2, 45-061 Opole
NIP: 7543088267
REGON: 360571838
Nr KRS: 0000954052

Data opublikowania: 2022-02-24
zaufali nam