EN ISO 13857 – nowa norma na odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznychCert Info

Najnowszy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2008/C 215/01 z 22.08.2008 r.) wymienia bardzo ważną normę dla konstruktorów maszyn. Jest ona opatrzona numerem EN ISO 13857:2008¹. Norma ta łączy teksty poprzednio stosowanych standardów EN 294:1992² oraz EN 811:1996³, a także zmienia niektóre istotne wartości.

Uwaga! Normy EN 294:1992 oraz EN 811:1996 utraciły domniemanie zgodności 30 września 2008 r.!

W poprzednim wykazie (24.06.2008 r.) normy te zostały pomyłkowo ominięte. Błąd ten naprawiono w oryginalnym wydaniu najnowszego wykazu. Niestety polska wersja wykazu zawiera kolejny błąd, polegający na wstawieniu całkowicie nieprawidłowego tytułu nowej normy. Ten sam błąd dotyczy również innej bardzo ważnej normy EN ISO 14121-1:2007. Więcej o wspomnianych błędach czytaj w aktualności pt. Błędy w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.

Zachęcamy do zapoznania się z nową normą. Niezastosowanie wymagań dotyczących bezpiecznych odległości do stref niebezpiecznych jest bardzo często spotykaną niezgodnością, która jest przyczyną wielu wypadków zarówno w nowych jak i starych maszynach.

Nowa norma została przyjęta przez PKN pod numerem PN-EN ISO 13857:2008. Niestety na dzień dzisiejszy jest dostępna wyłącznie w językach oryginału (ang., franc., niem.). Ukończenie prac nad tłumaczeniem planowane jest na lipiec 2009 r.

1. EN ISO 13857:2008 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
2. EN 294:1992 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych
3. EN 811:1996 – Maszyny — Bezpieczeństwo — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Błędy w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową >>
Bezpieczeństwo maszyn – zmienione normy i terminy stosowania – artykuł >>
Uwaga! Norma EN ISO 14121-1 zastąpiła EN 1050 bez okresu przejściowego! >>
Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania – artykuł >>

Data opublikowania: 2008-10-08
zaufali nam