Od dziś (20 kwi 2016 r.) obowiązują nowe wymagania 8 dyrektyw zw. z oznaczeniem CE!Cert Info

Od dnia dzisiejszego (20 kwi 2016 r.) obowiązują nowe dyrektywy związane z oznakowaniem CE:
LVD (wyroby niskonapięciowe) – 2014/35/UE,
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) – 2014/30/UE,
ATEX (urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferach wybuchowych) – 2014/34/UE,
Explosives (materiały wybuchowe do użytku cywilnego) – 2014/28/UE,
SPV (proste zbiorniki ciśnieniowe) – 2014/29/UE,
NAWI (wagi nieautomatyczne) – 2014/31/UE,
MID (przyrządy pomiarowe) – 2014/32/UE,
LIFTS (dźwigi) – 2014/33/UE.

Link do listy nowych dyrektyw >>

Zmiana ta wynika z wprowadzenia w 2008 r. tzw. „nowego pakietu legislacyjnego” (New Legislative Framework), który porządkuje zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności produktów w krajach UE i EOG.

Do najważniejszych zmian wynikających z tych dyrektyw należą:
• obowiązek wystawiania nowych deklaracji zgodności UE,
• obowiązek tłumaczenia deklaracji oraz instrukcji użytkowania na język użytkownika,
• obowiązek przeprowadzania i dokumentowania analizy i oceny ryzyka,
• i.in.

Pomimo iż nie wydano jeszcze nowych rozporządzeń wdrażających ww. dyrektywy do prawa polskiego, zgodnie z art. 131 wchodzącej dziś w życie Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (patrz tutaj >>, dotychczasowe rozporządzenia – wdrażające poprzednie wersje dyrektyw – zachowują moc do dnia wydania nowych rozporządzeń. Termin wydania nowych rozporządzeń nie może jednak przekroczyć 6 miesięcy od dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wnioski / nasze odczucia
Powyższe rozwiązanie budzi wiele pytań i poważnych wątpliwości co do stosowania nowych jak i dotychczasowych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, a dotyczących nowych wersji dyrektyw. Najwyraźniej sytuacja taka spowodowana jest opóźnieniem w pracach ministerstw, które przejęły realizację tematyki związanej z przemysłem i gospodarką.

Co w tej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?
W związku z tym, że Polska jest częścią wspólnotowego rynku, na którym od dziś obowiązują wymagania nowych dyrektyw, przedsiębiorcy powinni spełnić ich wymagania. Oznacza to z pewnością (m.in.) konieczność:
• przeprowadzenia i udokumentowania analizy i oceny ryzyka,
• sporządzenia dokumentacji technicznej wg nowych wymagań,
• przygotowania instrukcji użytkowania (w językach docelowych użytkowników produktu),
• wypełnienia procedur oceny zgodności przewidzianych w nowych dyrektywach,
• wystawienia nowych deklaracji zgodności UE (w językach docelowych użytkowników produktu),
• …

Szczegóły dotyczące tych zmian zostaną omówione w trakcie naszych szkoleń z zakresu:
– nowej dyrektywy LVD >> oraz
– nowej dyrektywy EMC. >>

Zapraszamy do udziału.

Data opublikowania: 2016-04-20
zaufali nam