Kiedy dyrektywa niskonapięciowa zastępuje dyrektywę maszynową?Cert Info

Zasadność tego pytania wynika wprost z tekstu dyrektywy maszynowej 98/37/WE, która w art. 1, ust. 5 zawiera następujące wyłączenie: „W przy- padku maszyn stwarzających ryzyka głównie o pochodzeniu elektrycznym podlegają one wyłącznie dyrektywie 73/23/EWG”…

 

Data opublikowania: 2006-10-02
zaufali nam