Kiedy dyrektywa niskonapięciowa zastępuje dyrektywę maszynową?Cert Info

Zasadność tego pytania wynika wprost z tekstu dyrektywy maszynowej 98/37/WE, która w art. 1, ust. 5 zawiera następujące wyłączenie: „W przypadku maszyn stwarzających ryzyka głównie o pochodzeniu elektrycznym podlegają one wyłącznie dyrektywie 73/23/EWG”. Zapis ten ma bardzo ogólny charakter, co sprawia, że konieczna jest jego interpretacja.

Pragniemy ostrzec przed błędnym zastosowaniem tego przepisu. Wyjaśnienie tego tematu wymaga odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań:
– na jakiej podstawie można stwierdzić, że główne ryzyko ma pochodzenie elektryczne?
– kto może dokonać takiej oceny?
– czy można wykluczyć zastosowanie dyrektywy niskonapięciowej?
– jakie dyrektywy powinny być ujęte w deklaracjach zgodności?

Odpowiedzi na te pytania, zilustrowane kilkoma przykładami, zamieściliśmy w artykule pt. „Kiedy dyrektywa niskonapięciowa zastępuje dyrektywę maszynową?”, który jest dostępny do ściągnięcia (w formacie PDF) po zalogowaniu do archiwum działu CE-InfoService: kliknij tutaj >>

Data opublikowania: 2006-10-02
zaufali nam