Dyrektywa maszynowa – zmiany w nowym rozporządzeniuCert Info

Od 01.01.2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i ele- mentów bezpieczeństwa, wprowadzające do prawa pol- skiego dyrektywę maszynową 98/37/WE…

Data opublikowania: 2006-07-10
zaufali nam