Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE – rozporządzenie zmieniająceCert Info

Dnia 14 czerwca 2007 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dziennik Ustaw nr 105 z 2007r. poz. 718).

Rozporządzenie zobowiązuje producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela, który wystawił deklarację zgodności WE do przekazania kopii deklaracji Komisji Europejskiej oraz właściwemu ministrowi do spraw gospodarki.

Tekst rozporządzenia zmieniającego dostępny jest w dziale CE-InfoService / CE – Podstawy prawne >>

Istnieją dwie możliwości przekazania Komisji Europejskiej kopii deklaracji zgodności: 1. wypełnienie deklaracji zgodności w formie elektronicznej (PDF) – wzory przygotowała Komisja Europejska: ENDEFRIT.
2. skorzystanie z wersji testowej portalu internetowego, który umożliwia producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi bezpośrednie wprowadzanie danych o wyrobach.

Wersja testowa portalu internetowego (w języku angielskim) >>
Przewodnik po portalu internetowym (w języku angielskim) >>

Data opublikowania: 2007-09-19
zaufali nam