Dostosowanie do wymagań minimalnych – przewodnik oraz ulotkiCert Info

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) opublikowała 33-stronnicowy przewodnik pt: „Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych”. Przedstawiono w nim listę kontrolną w zakresie bezpieczeństwa pracy przy obrabiarce do drewna a w niej możliwe problemy/zagrożenia, wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

PIP zaktualizowała również listę o 6 kolejnych ulotek dotyczących minimalnych wymagań dla sprzętu roboczego (w CE-InfoService nr 1/2008 pisaliśmy o 9 ulotkach). Ulotki te dotyczą maszyn używanych m.in. w przetwórstwie drewna i tworzyw sztucznych. W każdej z tych ulotek opisano przeznaczenie danej maszyny, najważniejsze zagrożenia, wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz działania dostosowawcze do tych wymagań. Lista została zaktualizowana o: nożyce gilotynowe, pilarkę taśmową stolarską, pilarkę ramową pionową (trak), prasę hydrauliczną krawędziową, pilarkę tarczową stołową i formatową oraz prasę mechaniczną.

Zgodnie z artykułem 215 oraz 216 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić aby maszyny i inne urządzenia używane podczas pracy zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Uszczegółowieniem tych kodeksowych zapisów jest rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).

Termin dostosowania sprzętu roboczego (m.in. maszyn, linii technologicznych, niektórych instalacji i innego rodzaju sprzętu wykorzystywanego przez pracowników w procesie pracy) do minimalnych wymagań minął 1 stycznia 2006 r. Pomimo to kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, że znaczna część kontrolowanych maszyn nie spełnia tych wymagań.

Aby pomóc przedsiębiorcom organizujemy praktyczne szkolenia otwarte oraz zamknięte (na indywidualne zamówienie firm) z zakresu wymagań minimalnych. Szkolenia te zawierają również część warsztatową, w trakcie której oceniamy wybrane maszyny pod kątem spełniania wymagań minimalnych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu>>

Linki:
Link do przewodnika PIP >>
Link do ulotek PIP >>>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Broszura „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn”>>

Data opublikowania: 2013-04-29
zaufali nam