Domniemanie zgodności dla EN 1050 przedłużone do 28.12.2009 r.Cert Info

Komisja Europejska przedłużyła termin stosowania kilku bardzo ważnych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. W ostatnim wydaniu wykazu norm (2009/C 74/03) z dn. 28.3.2009 r. zmieniono szereg zapisów w kolumnie „Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej”. W przypadku normy EN 1050:1996(dotyczącej zasad oceny ryzyka) datą ustania domniemania zgodności był do niedawna dzień 24.6.2008 r., o czym informowaliśmy w poprzednich wydaniach CE-InfoService. Zgodnie z marcowym (oraz poprzednim – styczniowym 2009/C 22/01) wykazem norm data ta została jednak zmieniona na 28.12.2009 r. Oznacza to, że przywrócono tej normie domniemanie zgodności do czasu wejścia w życie nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw jest to zmiana bardzo pozytywna przede wszystkim ze względu na to, że norma EN ISO 14121-1:2007Bezpieczeństwo maszyn — Ocena ryzyka — Część 1: Zasady (zastępująca EN 1050) do chwili obecnej nie została przetłumaczona przez PKN na język polski (ostateczny termin przetłumaczenia nie jest jeszcze ustalony).

Oprócz standardu wspomnianego powyżej, termin domniemania zgodności zmieniono również w stosunku do norm EN 294:1992 i EN 811:1996 (dotyczących odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych). Zgodnie z wykazem z dn 22.08.2008 r. domniemanie zgodności minęło 30.09.2008 r. Jednak w marcowym (oraz styczniowym) wykazie termin ten zmieniono również na 28.12.2009 r. Od tej daty domniemanie będzie aktualne wyłącznie dla normy zastępującej obie poprzednie, opublikowanej z numerem EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

Uporządkowano również terminy domniemania zgodności dla normy EN 954-1:1996(dotyczącej kategorii bezpieczeństwa). Również w tym przypadku dniem końcowym domniemania będzie 28.12.2009 r. Od tej daty aktualna będzie wyłącznie EN ISO 13849-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania.

Po raz kolejny wykaz nie ujmuje żadnych zmian dotyczących norm wydanych przez CENELEC. W związku z powyższym podstawowa norma z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego maszyn EN 60204-1:1997 (powszechnie stosowana do tej pory) utraci domniemanie zgodności już 01.06.2009 r. na rzecz EN 60204-1:2006Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne.

Uwaga: Niestety kolejny wykaz (wyłącznie jego polskojęzyczna wersja) zawiera błędy w tytułach norm EN ISO 14121-1:2007 oraz EN ISO 13857:2008.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Błędy w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową >>
Bezpieczeństwo maszyn – zmienione normy i terminy stosowania >>
EN ISO 13857 – nowa norma na odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych >>
Uwaga! Norma EN ISO 14121-1 zastąpiła EN 1050 bez okresu przejściowego! >>

Data opublikowania: 2009-05-20
zaufali nam