Dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorstwCert Info

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła specjalne środki na wsparcie przedsiębiorstw w celu zapobieżenia skutkom pandemii COVID-19 – ważne do 30 listopada 2020r (więcej informacji >>).

Dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze dla Mikro-, małych, średnich i dużych  przedsiębiorstw  przewidziano na poziomie 80% dofinansowania, z 20% wkładem własnym.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach m.in. : finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Cert Partner Sp. k. Sp. z o.o. realizuje  szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych, co ułatwi skorzystanie ze środków europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, które realizujemy również  w formie online- live (sprawdź szczegóły >>)

Data opublikowania: 2020-10-30
zaufali nam