Czym jest szafa sterownicza?Cert Info

Czym jest szafa sterownicza? Jak definiuje ją norma PN-EN 61439-1? Jakie zasady bezpieczeństwa są konieczne aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem szafy w całym jej cyklu życia? Na te i inne pytania odpowiada artykuł przygotowany przez mgr inż. Marka Tajdosa – eksperta i wykładowcy w zakresie projektowania i wdrażania rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, wyposażenia elektrycznego maszyn oraz dyrektyw niskonapięciowej i EMC.

Data opublikowania: 2017-03-01
zaufali nam