Czy dostęp do norm zharmonizowanych będzie darmowy?Cert Info

Dnia 5 marca Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej dostępu do norm zharmonizowanych, podnosząc istotne kwestie związane z prawem Unii Europejskiej oraz swobodnym dostępem do informacji prawnej.

Chronologia sprawy

W lipcu 2021 roku Europejski Trybunał odrzucił żądanie dwóch organizacji o bezpłatny dostęp do czterech norm zharmonizowanych z dyrektywą 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, z powodu ochrony praw autorskich, które obejmują tworzenie norm przez organizacje normalizacyjne.

Jednakże po rewizji wyroku w czerwcu 2023 roku, Rzecznik Generalna TSUE, Laila Medina, stwierdziła, że normy zharmonizowane są częścią prawa Unii, a zastosowanie tych dokumentów jest równoważne z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

W wyniku wyroku Trybunału z 5 marca 2024 r. ustalono, że strona skarżąca musi uzyskać dostęp do czterech żądanych norm zharmonizowanych. Pierwotna decyzja Komisji odmawiająca udostępnienia dokumentów została uznana za nieważną. Trybunał podkreślił, że każdemu obywatelowi UE oraz każdej osobie fizycznej lub prawnej należy zapewnić dostęp do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Komisji Europejskiej.

Konsekwencje wyroku Trybunału

Wyrok Trybunału stanowi istotny precedens, podkreślając prawo obywateli do swobodnego dostępu do dokumentów Unii, w tym zharmonizowanych norm technicznych. Trybunał argumentował, że znajomość tych norm jest istotna dla sprawdzenia, czy produkty spełniają wymogi prawa UE, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności produktów na rynku unijnym.

Jednakże wyrok ten wywołał również liczne interpretacje i dyskusje. Warto zauważyć, że w świetle tego wyroku istnieje również kwestia praw autorskich dotyczących norm zharmonizowanych, które mogą być chronione przez odpowiednie przepisy prawa. Ostateczne uznanie prawa dostępu do tych norm powinno uwzględniać także prawa autorskie oraz inne przepisy prawne dotyczące ochrony danych.

Podsumowanie

Normy techniczne są istotnym narzędziem dla przedsiębiorców na rynku UE, a darmowy dostęp do nich może mieć wpływ na ich obecne modele biznesowe. Ponadto, niejasności co do zakresu tego wyroku oraz jego wpływu na przyszłe kwestie dostępu do innych norm technicznych pozostają otwarte.

W obliczu tego wyroku, istnieje potrzeba dalszych dyskusji i analizy, aby zrozumieć pełne konsekwencje oraz dostosować się do ewentualnych zmian w zakresie dostępu do dokumentów normatywnych w Unii Europejskiej.

W związku z tym, będziemy nadal monitorować rozwój sytuacji oraz będziemy Cię informować o wszelkich istotnych zmianach w naszym serwisie i usługach.

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji na naszej stronie internetowej oraz w naszym newsletterze, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i decyzjami dotyczącymi prawa Unii Europejskiej.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco >>

Data opublikowania: 2024-06-05
zaufali nam