Broszura „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn”Cert Info

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała 51-stronicowy poradnik „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn”. Jest on skierowany do pracodawców (użytkowników maszyn) oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn. Informacje w nim zawarte powinny pomóc pracodawcy w dążeniu do obowiązkowego zapewnienia warunków bhp przy użytkowaniu maszyn i urządzeń podczas pracy.
Maszyny, urządzenia i inny sprzęt roboczy (nabyte przed 1 stycznia 2003 r.), powinny zostać doprowadzone do końca 2005 r., co najmniej do minimalnych wymagań bhp.
Wymagania te jak i również zagadnienia opisane w poradniku omawiane są w praktyczny sposób na naszym 2-dniowym szkoleniu pt: „Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE” >>

Linki:
Broszura PIP Warszawa 2012 >>

Data opublikowania: 2013-02-19
zaufali nam