Błędy w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynowąCert Info

Od kilku miesięcy obserwujemy pewien niepokojący trend, jaki ma miejsce w związku z publikacją kolejnych wykazów norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Komisja Europejska publikuje je co kilka miesięcy w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Dziennik ten jest publikowany w wersjach językowych wszystkich państw członkowskich. Ostatnio zarówno w wersji oryginalnej jak i polskojęzycznej pojawiają się błędy, z których tylko niektóre są korygowane. Dnia 20 września 2008 r. opublikowano sprostowanie (2008/C 241/12) do wykazu wydanego około miesiąc wcześniej, w którego treści znaleziono pomyłkę. Sprostowanie to nie obejmuje jednak innej pomyłki, jaką popełniono w polskojęzycznej wersji tego samego wykazu.

W poniższej tabeli zwracamy Państwa uwagę na kilka znalezionych do tej pory błędów:

Nr i data wykazu Dz.U.U.E. Wersja wykazu Nr str. Opis błędu Poprawki
2008/C 160/01 z 24.06.2008 UE (en) Ominięto normy EN 294:1992 oraz EN 811:1996 bez zastąpienia ich normą EN ISO 13857:2008. Błąd ten jest automatycznie powielony w pozostałych wersjach językowych Dziennika. Błąd poprawiono w wykazie z 22.08.2008.
2008/C 160/01 z 24.06.2008 PL 47 Błędny tytuł przy normie EN ISO 14121-1:2007. Poprawny tytuł powinien brzmieć: Bezpieczeństwo maszyn — Ocena ryzyka — Część 1: Zasady. Błąd nie został poprawiony.
2008/C 215/01 z 22.08.2008 UE (en) 45 Błędna data utraty domniemania zgodności przez normy zastąpione (EN 954-1:1996 oraz EN ISO 13849-1:2006). Błąd ten jest automatycznie powielony w pozostałych wersjach językowych Dziennika. Poprawna data, to: 28.12.2009. Błąd poprawiono we wszystkich wersjach językowych Sprostowaniem (2008/C 241/12).
2008/C 215/01 z 22.08.2008 PL 45 Błędny tytuł przy normie EN ISO 13857:2008. Poprawny tytuł powinien brzmieć: Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych. Błąd nie został poprawiony.
PL 47 Podobnie jak w wykazie z 24.06.2008 przy normie EN ISO 14121-1:2007 podano ponownie błędny tytuł. Błąd nie został poprawiony.

Informacje o pomyłkach, jakie wkradły się do polskojęzycznych wykazów zostały przez nas przekazane do Ministerstwa Gospodarki (jako Krajowego Punktu Kontaktowego) oraz do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mamy jednocześnie nadzieję, że błędy w obecnych wersjach wykazów zostaną skorygowane, lub co najmniej, że nie zostaną powtórzone w wydaniach kolejnych.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
EN ISO 13857 – nowa norma na odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych
Bezpieczeństwo maszyn – zmienione normy i terminy stosowania – artykuł >>
Uwaga! Norma EN ISO 14121-1 zastąpiła EN 1050 bez okresu przejściowego! >>
Nowe normy dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania – artykuł >>

Data opublikowania: 2008-10-08
zaufali nam