Bezpieczeństwo maszyn – zmienione normy i terminy stosowania – artykułCert Info

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy wzmożoną aktywność instytucji tworzących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową. Aktywność ta wynika z kilku powodów, wśród których najważniejszymi są:
– postępująca internacjonalizacja podejścia do kwestii bezpieczeństwa maszyn,
– konieczność dostosowania istniejących norm europejskich do nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Artykuł opublikowany w ramach informatora CE-InfoService opisuje najnowsze zmiany w podstawowych normach dotyczących bezpieczeństwa maszyn, takich jak:

Nr normy Tytuł normy
EN 954-1:1996 Maszyny — Bezpieczeństwo — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
EN ISO 13849-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
EN ISO 13849-2:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja
EN 1050:1996 Maszyny — Bezpieczeństwo — Zasady oceny ryzyka
EN ISO 14121-1:2007 Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka — Część 1: Zasady
ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods (tłum. autora: Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka — Część 2: Praktyczny przewodnik i przykłady metod)
EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
EN 62061:2005 Bezpieczeństwo maszyn — Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który jest dostępny do ściągnięcia (w formacie PDF) po zalogowaniu do archiwum działu CE-InfoService na naszej stronie internetowej: Kliknij tutaj >>

Data opublikowania: 2008-10-08
zaufali nam