Artykuł „Algorytm wyznaczania SIL w systemach bezpieczeństwa maszyn”Cert Info

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Bazie Wiedzy newslettera CertInfo!

Artykuł dotyczy algorytmu wyznaczania SIL w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w oparciu o normę PN-EN 62061. Algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa przedstawiono dla dwóch przypadków, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich podsystemów składowych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie należy wyznaczyć SIL CL któregoś podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynników, tj. MTTF, CCF, Beta, DC, SFF, HFT pokazując ich wpływ na osiągany SIL CL podsystemu.

Algorytm wyznaczania SIL w aspekcie nienaruszalności sprzętu i nienaruszalności systematycznej, szczegółowo omawiane są również na naszym nowym 2-dniowym szkoleniu pt: „Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL„.

Pełna treść artykułu (format pdf) >>

Data opublikowania: 2016-11-25
zaufali nam