Ankieta dotycząca połączenia ISO 13849-1 z IEC 62061Cert Info

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) i IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) powołały Wspólną Grupę Roboczą (ISO/TC 199/JWG 1), której zadaniem jest opracowanie nowej normy związanej z układami sterowania maszyn. Według zamierzeń ma ona (w perspektywie 2016 r.) połączyć obecnie stosowane normy:
– ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania (odpowiednik europejski to EN ISO 13849-1)
i
– IEC 62061 – Bezpieczeństwo maszyn — Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (odpowiednik europejski to EN 62061).

Normy te stawiają wymagania dla układów sterowania związanych z bezpieczeństwem maszyn. Posługują się one jednak dwoma różnymi, choć, w pewnym zakresie, tożsamymi pojęciami:
– PL – Performance Level (ISO 13849-1),
– SIL – Safety Integrity Level (IEC 62061).

Opracowanie nowej normy łączącej i zastępującej obie normy stosowane obecnie może przynieść wiele korzyści, które są możliwe do zrealizowania dzięki zaangażowaniu obecnych użytkowników wspomnianych norm. Dlatego też projektanci i producenci maszyn proszeni są o wypełnienie przygotowanej ankiety. Ma ona na celu m.in. zidentyfikowanie trudności związanych ze stosowaniem obecnych wersji norm oraz poznanie propozycji wprowadzenia ulepszeń.

Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres krajowego koordynatora – pana Józefa Gierasimiuka jogie@ciop.pl do dnia 16 lipca 2012 r.

Linki:
Linki do ankiety >>

Data opublikowania: 2012-06-13
zaufali nam