Algorytm wyznaczania SIL w systemach bezpieczeństwa maszynCert Info

Artykuł dotyczy algorytmu wyznaczania SIL w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w oparciu o normę PN-EN 62061. Algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa przedstawiono dla dwóch przypadków, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich podsystemów składowych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie należy wyznaczyć SIL CL któregoś podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynników, tj. MTTF, CCF, Beta, DC, SFF, HFT pokazując ich wpływ na osiągany SIL CL podsystemu.

Data opublikowania: 2016-10-06
zaufali nam