Najnowsze wymagania w przemyśle maszynowym” – sesja tematyczna na konferencji MARG 2016, Wisła 15-17.06.2016 r.Cert Info

Od 20 kwietnia 2016 r. obowiązuje 8 nowych dyrektyw związanych z oznaczeniem CE oraz zmieniona Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Wprowadza ona dużo zmian związanych z funkcjonowaniem oznaczenia CE w Polsce. W najbliższym czasie będą działały jednocześnie zapisy starej oraz nowej (zmienionej) ustawy.Szczegóły tego rozwiązania zostaną przedstawione przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, które było autorem zmian w ww. ustawie.

Tematyka sesji przemysłowej:
1. „Nowy system oceny zgodności wyrobów – zmiany wynikające z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku” – Małgorzata KACPRZYK – Wydział Prawa Technicznego, Ministerstwo Rozwoju.
2. „Najważniejsze zmiany wynikające z nowej dyrektywy niskonapięciowej LVD” – Marek TRAJDOS – LUC – CE CONSULTING, Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.
3. „Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt” – Maciej JAMNY – LUC – CE CONSULTING, Cert Partner Sp. z o.o. Sp. k.
4. „Dyrektywa ATEX nowa (2014/34/UE) vs. stara (94/9/WE) – formalne i techniczne aspekty podczas atestacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym” – Krzysztof SINKA – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
5. „Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy w aspekcie bezpieczeństwa maszyn podlegających wymaganiom zasadniczym” – Radosław GONET – Okręgowy Inspektorat Pracy.
6. „Instrukcje producentów maszyn oraz stanowiskowe instrukcje BHP – wymagania aktualne a praktyka” – Józef GIERASIMIUK – Centralny Instytut Ochrony Pracy.
7. „Najczęściej popełniane błędy w deklaracjach zgodności maszyn” – Mariusz ŁUKASZYŃSKI – LUC – CE CONSULTING, Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.
8.  „Od czego zależy pozytywny wynik oceny zgodności lub certyfikacji produktów, na przykładzie maszyn objętych dyrektywą maszynową” – Mariusz ŁUKASZYŃSKI – LUC – CE CONSULTING, Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.
9. „Bezpieczeństwo maszyn od kuchni” – eksperci Cert Partner odpowiadają na pytania związane z bezpieczeństwem technicznym maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialnością prawną za produkt.W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.Pełny program konferencji >>

Więcej informacji, formularz zgłoszenia >>

Biuro konferencji: Justyna Salwierak tel.: 32 32 42 262, 32 32 42 263, kom. 501 331 814.

Data opublikowania: 02.06.2016

 

Data opublikowania: 2016-06-02
zaufali nam